Over 

 

 

CityDNA is een naam die bij mij past. Ik ben altijd met de identiteit van een stad bezig. Hoe een stad is ontstaan en zich verder ontwikkelt is van zoveel zaken afhankelijk. Zoals sociaal economische omstandigheden, culturele, religieuze en politieke inkleuring, bouwstijlen, stedenbouwkundige opzet, regionale ligging en onderlinge netwerken. De gemene deler uit al deze componenten tezamen geeft kleur en ritme aan de identiteit van een stad. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie en zaken worden veelal waargenomen vanuit een deelbelang, waardoor het beeld over een stad feitelijk een optelsom is van verschillende meningen en ervaringen.

Een identiteit is nooit statisch, maar groeit of buigt mee met de veranderingen die een stad in de loop van een de jaren ondergaat. Dat kunnen externe invloeden zijn, maar ook keuzes die bewust worden gemaakt om de eigen plek nieuw elan te geven. Daarnaast is er sprake van een rode draad, die veel trager muteert en de huidige bewoners verbindt met het verleden van hun stad, waardoor componenten van toen nog altijd van invloed zijn op keuzes die nu worden gemaakt.

Sonja Scholten