Projecten  

 
2 januari 2015

Opdrachten en projecten periode 2006-2015

 

 • Visie op de binnenstad. Gemeente Tiel
 • Trendverkenning Cultuur. Trendbureau Overijssel.
 • Rondleidingen Ruhrgebied. Isocarp. Kunstbedrijf Arnhem.
 • Ruhrmetropool, verkenning stedelijke ontwikkeling Ruhrgbied.
 • Projectleiding opzetten en uitvoeren pilots ten behoeve van Uitstroombedrijf. Samenwerking DSW Rijswijk, gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg. Voorbereiding op delen van participatiewet (onderdeel zorg en inkomen).
 • Beleid en advisering op het gebied van creatieve industrie. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Organisatie congres rondom de finale van de innnovatieprijsvraag =MEER 2011. In samenwerking met Wehkamp. Opdrachtgever KIZ en provincie Overijssel.
 • Projectleiding Structuurvisie Detaihandel Deventer. Opdrachtgever gemeente Deventer.
 • Realisatie maandelijkse cyclus netwerkbijeenkomsten rondom het thema innovatie, creativiteit en bedrijfsleven. Opdrachtgever KIZ.
 • Advisering inzake pilot micro-financiering ondernemingen in samenwerking met stichting Qredits in oprichting. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Beleidsadvisering en kadernota startende ondernemingen. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Advisering detailhandelsbeleid. Opdrachtgever gemeente Deventer.
 • Advisering functiewijzing Broerenkerk. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Stimuleren co-creatie en cross-overs bedrijfsleven en creatieve industrie. Opdrachtgever gemeente Zwolle en KIZ.
 • Begeleiden en aanvragen subsidies voor projecten op het gebied van cultuur en economie. In opdracht van ArtEZ , Hogeschool Windesheim en gemeente Zwolle.
 • Faciliteren innovatieprijsvraag =MEER 2012 in opdracht van Kunstenlab Deventer.
 • Marktverkenning China op het gebied van flex werken, creatieve sector en innovatie, Shanghai en Wuhan.
 • Samenwerking met Syntens inzake het innovatieproject ‘Met creativiteit meer economie.
 • Realisatie en organisatie lezingen en workshops cyclus rondom thema FabLab. In opdracht van KIZ en provincie Overijssel.
 • Organisatie en management diverse congressen, o.a. verdieping inzake cross-overs tussen creatieve industrie en overige top sectoren, in samenwerking met Polymer Science Park.
En in loondienst, wat langer geleden:
 • Beleid en advisering en implementatie van projecten op het gebied van werkgelegenheid/arbeidsmarkteconomie. Gemeente Utrecht/Trajectplan
 • Beleidsmedewerker economische zaken gemeente Almere
 • Acquisitie bedrijvigheid en lokaal vestigingsbeleid Grondbedrijf gemeente AlmereEr zijn nog geen reacties
Klik hier om een reactie te plaatsen