Diensten  

 
Projectleiding

Projectleiding met een nadruk op kwartiermaken of out of the box denken. Nieuwe mogelijkheden verkennen. Wel een stip aan de horizon plaatsen, met een tijdspad erbij, maar de weg er naar toe nader te verkennen. Er is meestal altijd wel een gemene deler waardoor deelbelangen goed verenigd kunnen worden. Speciale aandachtsvelden: regionale ontwikkeling, arbeidsmarkteconomie, de binnenstad, detailhandel, creatieve industrie, innovatie en sociale innovatie.

Event organisatie

Organisatie van events waarbij kennisoverdracht en bewustwording centraal staat: organisatie van lezingen, congressen en themabijeenkomsten binnen het domein van wijk, stad stad of regio. Speciale aandachtsvelden: creatieve industrie, stimuleren innovatie en sociale innovatie, stimuleren burgerparticipatie. Inzet social media om het effect van het beoogde doel te versterken.

Interim diensten

Door ziekte of zwangerschapsverlof is er soms sprake van tijdelijke onderbezetting. Het is niet altijd mogelijk om in een dergelijke situatie al het werk door collega’s te laten overnemen. CityDNA vervult interimopdrachten op detacheringsbasis.