Kunst tagged with 'Social Media'  

 
Street art voegt belevingswaarde toe aan de stad
10 januari 2013

 

Deze week las ik in over een initiatief in New York waar op grond van graffiti klachten door omwonenden, een interactieve kaart van graffiti spots wordt gecreëerd, waarbij de kaart als doel heeft, liefhebbers van graffiti gemakkelijk naar desbetreffende plekken te kunnen leiden. Om op grond van klachten een kaart op te stellen van graffiti spots lijkt mij geen goede keuze. Klagers, de naam zegt het al zullen alleen een signaal afgeven als ze het met de ontstane situatie niet eens zijn. De kans is klein dat op deze kaart spots zullen verschijnen van wijken waar graffiti juist wel wordt gewaardeerd.

Graffiti is overigens inmiddels veel meer dan een gestileerde veelal met een spuitbus aangebrachte handtekening wat nogal eens als lelijk, storend of als vandalisme wordt ervaren. De laatste jaren wordt street art, waarmee onder andere muurschilderingen worden aangeduid en welke kan worden opgevat als een deelstroming van graffiti, meer en meer door zowel overheid als omwonenden geapprecieerd. Daarnaast brengt street art horden fans op de been die systematisch spots afschuimen waar recent een nieuw werk is gesignaleerd.

 

Valencia, ericailcane

Neem in tegenstelling tot het initiatief uit New York de uiterst summier ogende website www.grafrank.com. Deze site is sinds 2012 online en geeft een schat aan informatie over graffiti gewaardeerd door personen met een Flickr account. Op Flickr geplaatste foto’s welke zijn voorzien van lokatie en duidelijk zijn getagt als street art of graffiti worden dagelijks door Grafrank gescand en opgeslagen. Uitgaande van het simpele aanname dat indien eigenaren van Flickr accounts besluiten de foto’s up te loaden, de werken ook wel de moeite waard moeten zijn, ontstaan er aldus enerzijds overzichten die per stad aangeven welke graffiti artiesten recent actief zijn geweest en anderzijds ‘heatmaps’,  die inzichtelijk maken waar een concentratie van werken kan worden aangetroffen.

Grafrank analyseert momenteel 30 steden, waaronder ook Amsterdam en Rotterdam waarbij van 12 steden uitgebreide analyses worden gemaakt. Londen is in de rankings van Grafrank momenteel de onbetwiste koning, gevolgd door Toronto en New York. De verschillen zijn groot. Waar in de ene stad het veelal om street art gaat, ligt bij andere steden nog meer het accent op graffiti. In Nederland staat street art feitelijk nog in de kinderschoenen.

 

Londen, East End, Roa

De openbare ruimte in steden is niet langer het domein van enkel wandelende volwassenen en spelende en rennende kinderen maar wordt meer en meer ook speelgrond voor (jong) volwassenen. Skaten, free running en BMX  zijn daar mooie voorbeelden van, maar ook street art ook. Street art is daarnaast ook een hele mooie aanvullingen op ruimtelijke opgaven. Op plekken waar monotonie dient te worden doorbroken of waar afbraak en transitie aan de orde van de dag is, kan street art door haar verrassende verschijningsvorm een negatieve spiraal doorbreken en letterlijk en figuurlijk weer kleur geven aan een wijk. East End in Londen is daarvan een heel mooi voorbeeld. Het knarst en schuurt er aan alle kanten maar door de alom aanwezige street art worden de rauwe plekken en de rafelige randjes niet alleen verzacht maar wordt het stadsdeel als verblijfsruimte ook naar een hoger niveau opgetild.

Voor liefhebbers die zich meer willen verdiepen in street art biedt de site van Complex al een paar jaar de ’50 greatest street artist right now’ aan. Dit overzicht laat goed zien wat street art voor impact kan hebben op de beleving van een stad. Verder biedt de site Unurth prachtige ‘listings’ aan, zowel op te vragen per stad als naar werken per kunstenaar. Nu is het wachten nog op een grootschalig streetartfestival in Nederland opdat we ook hier een fikse street art ‘bust’ gaan krijgen!
Er zijn nog geen reacties
De Hangende Stad
16 december 2012

 

Crowdfunding neemt enorm in populariteit toe. Wie een beetje oplet ziet via het eigen social media netwerk diverse projecten voorbijkomen. Met de afnemende mogelijkheid subsidies of kredieten te krijgen en mede door het het gemakt dat internet biedt, is crowdfunding hot. Zo zag ik gisteren een oproep van ‘De Hangende Stad‘ van Dansstorm Oost voorbijkomen. De titel alleen al triggert enorm.

Het aantal digitale platforms dat vraag en aanbod bij elkaar brengt is snel groeiende en de afgelopen jaren verdubbelde het aantal in Nederland bijna jaarlijks. Nu zal deze groei niet ongebreideld doorgaan, vraag en aanbod zullen zich naar verwachting op een aantal sites gaan concentreren. Wat wel zal groeien is het aantal initiatieven dat via crowdfunding van financiering kan worden voorzien.

 

 

Momentopname www.voordekunst.nl 16 december 2012

In Nederland alleen al is volgens Douw&Koren, crowdfunding consultancy in 2011 2,5 miljoen euro opgehaald (cijfers voor 2012 zijn nog niet bekend). De verwachting is dat dit bedrag de komende jaren sterk zal stijgen. Niet alleen door de bekendheid van het mechanisme, maar ook door het gebruikersgemak dat een aantal platforms bieden. Aanbieders krijgen digitaal bereik en exposure en de financiële afwikkeling verloopt via het platform.

Alhoewel het in eerste instantie met name de creatieve sector is geweest die de weg heeft gevonden naar crowdfunding, volgen ook steeds meer ondernemers.  In Nederland zijn inmiddels meer dan 50 platforms actief, waarvan een 8-tal zich specifiek op ondernemingen richten.

Funding voor ‘De Hangende Stad’ wordt verzameld via het platform voordekunst. De site is behoorlijk populair onder aanbieders en financierders. Via dit platform is reeds 1.5 miljoen euro gedoneerd aan diverse projecten. De voorstelling ‘De Hangende Stad’ zal volgend jaar op een aantal festivals in Oost Nederland worden opgevoerd en dat roept bij mij een vraag op die ik helaas nog niet beantwoord weet te vinden via voordekunst: Welke initiatieven komen nog meer uit Oost Nederland? Na wat gezoek en geklik kan ik nog een initiatief uit Oost Nederland vinden, maar misschien staan er wel veel meer op.

 

Dansstorm Oost, De Hangende Stad,  foto site ww.voordekunst.nl

Donateurs/financierders zijn wellicht in het bijzonder geïnteresseerd in projecten die in de eigen omgeving plaatsvinden. Helaas bundelt de site initiatieven nog niet naar locatie. Een gemiste kans? Wellicht wel. De nieuwe mecenas is immers aan het opstaan, liefhebbers van kunst en cultuur die professionals uit de eigen regio willen ondersteunen, niet alleen omdat hun hart op de goede plaats zit of omdat ze iets mooi vinden, maar ook uit eigen belang, ze willen immers blijven genieten van een aangenaam kunst/cultuurklimaat in de eigen leefomgeving.

En de Hangende Stad? Wat een mooi intrigerend verhaal. Bij het schrijven van dit blog is reeds 60% van het benodigde totaalbedrag gedoneerd. Hopenlijk weten initatiefnemers en liefhebbers van kunst en cultuur in Oost Nederland de weg goed te vinden naar sites als voordekunst. Nu steeds meer subsidies dreigen weg te vallen of reeds zijn vervallen zullen nieuwe vormen van draagvlak en financiering belangrijk worden om een hoogwaardig aanbod in de creatieve sector in stand te houden. Als het dan ook nog mogelijk wordt om met een druk op de knop lokale en regionale initiatieven inzichtelijk te krijgen kan de nieuwe mecenas naar hartelust gaan kiezen.
Er zijn nog geen reacties