Innovatie tagged with 'Social Media'  

 
Open data zijn speeltuinen voor onderzoekers, technici en designers.
20 maart 2013

 

Kaartjes en tabellen, geografen zijn er verzot op. Een goede kaart visualiseert de werkelijkheid. Geeft in een oogopslag weer wat anders lappen tekst voor nodig zijn. Tot voor kort was het verkrijgen van relevante data en onderzoeksmateriaal een intensieve arbeidsintensieve klus of er moest flink voor worden gedokt. Vervolgens was het de kunst om al die data zo toegankelijk mogelijk in tabellen, kaarten en grafieken om te zetten. Dat is een vak apart en niet iedereen was daar even goed in. Hoe anders is in een paar jaar de werkelijkheid geworden.

Technische en designers maken samen de prachtigste visualisaties op grond van real time information. In 2009 werden visualisaties van Carlo Ratti de wereld ingestuurd; de toegenomen belactiviteit vanuit de VS naar de rest van de wereld tijdens de inauguratie van president Obama. Toen ik deze beelden zag was ik direct verkocht. Door de eenvoud en de schoonheid zijn deze kaarten tegelijkertijd kunstwerken en wordt er ondertussen een ongelofelijke hoeveelheid informatie in beeld overzichtelijk aangeboden.

 

Carlo Ratti/MIT SENSEable City Lab, Screen Shot, Obama, One People, The World, 2009

 

De dataspeeltuin is sindsdien steeds mooier en groter geworden. Overheden gaan schoorvoetend over tot het openbaar stellen van publieke data en door de opkomst en explosieve gebruik van social media zijn er in een paar jaar tijd compleet nieuwe databronnen aan te boren. Neem bijvoorbeeld de visualisatie van Twitter Tongues, waarin een kaart nagenoeg op straatniveau laat zien  in welke talen op een bepaald moment in steden als Londen en New York is getwitterd. Wat daar bijzonder aan is? Je ziet in een oogopslag waar welke taal dominant wordt gebruikt. Indien je deze informatie inzichtelijk wilt maken volgens de tot voor kort gebruikte methode lagen er allerlei beperkingen en tekortkomingen op de loer. Feitelijk kon je je alleen maar beroepen op de gemeentelijke basisregistratie en onderzoek op buurtniveau, een bureaucratische en tijdrovende klus die zodra ze was geklaard, feitelijk al weer was achterhaald.

 

Screenshot Twittering Tongues, afbeelding Londen

 

Ik hoor de sceptici al de schouders ophalen. Waarom zou je dergelijke informatie willen weten? Omdat je de stad en haar bewoners niet als een statisch geheel moet bezien, maar als een levend organisme, altijd in beweging en doorgroeiend naar een ander stadium. Zou je dit bijvoorbeeld op het niveau van Amerika als totaal toepassen, dan zou je heel goed inzichtelijk krijgen hoe taalgrenzen schuiven (spaans versus engels). Of neem Berlijn, een stad waar honderden nationaliteiten zich thuisvoelen en waar processen van gentrification zich veel sneller dan in welke andere stad dan ook in Europa zich voltrekken.

We staan nu nog maar aan het begin van het proces van Open Data en de mogelijkheden zijn nu al zo groot. Laat staan, als we enige jaren verder zijn en nog meer databestanden zijn  ontsloten en ook iedereen toegang heeft tot die bestanden. Dat wordt het voor de geïnteresseerden onder ons ook mogelijk om zelf onderzoeksvariabelen in te voeren en kaartmateriaal te produceren. Dan zijn de mogelijkheden oneindig en zal het innoverend vermogen van de maatschappij als totaal zienderogen toenemen. We zijn dan immers niet meer afhankelijk van overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten  die nu nog met name onderzoek uitzetten, danwel daarvoor subsidies verstrekken.

 
Er zijn nog geen reacties
Radicale vernieuwers
7 maart 2013

Aan het einde van het jaar krijgen we steevast top 10 of top 100 lijstjes. Het zijn meestal lijstjes met gevestigde namen. Niet daar dat waar wat mis mee is, maar de lijstjes zijn soms zo voorspelbaar en daardoor feitelijk ook heel stroef. We hadden er al van gehoord en we bewegen met zijn allen een klein beetje mee met de verschuivingen in de lijst.

Daarnaast heb je ook lijsten met vernieuwende, tegendraadse of anderszins innovatieve ideeën die ons zo halverwege het jaar in de schoot worden geworpen. De namen die achter deze initiatieven zitten zijn vaak nog niet zo bekend, de geopperde of uitgewerkte ideeën zijn vaak stuk voor stuk pareltjes. Nog klein, maar misschien wel in staat een olievlek te worden en verandering te bewerkstelligen.

Zo kennen we in Nederland al een aantal jaren de Herman Wijffels Innovatieprijs. Zat deze prijsvraag oorspronkelijk met name op het domein van de duurzaamheid, dit jaar is voor het eerst een nieuwe categorie toegevoegd, die van de zorg en welzijn. Of neem de MKB innovatie top 100, een samenwerking tussen het NRC en Syntens. Ook een mooie lijst waarop elk jaar opnieuw een aantal bijzondere en onverwachte innovaties verschijnen die tot nadenken stemmen.

 

Voorpagina Vrij Nederland editie 9 maart 2013 

Gisteren kwam een nieuwe lijst af: Vrij Nederland en Kennisland hebben de Nederlanders uitgedaagd – een en ander conform het initiatief opgestart door de Britse zondagskrant The Observer – om Radicale Vernieuwers voor het voetlicht te halen. De actie leverde 400 inzendingen op waarvan er uiteindelijk door de jury 23 zijn geselecteerd en in de editie van deze week van Vrij Nederland als een soort bloemlezing zijn gepresenteerd. Zit er een rode draad in die 23 verhalen? Ja toch wel. Wat opvalt is dat de meeste initiatieven mogelijk zijn geworden dankzij social media of digitale technieken. Opvallend is ook het begrip waarde. Dat is in veel initiatieven niet uitgedrukt in geld. Daarnaast is er in de meeste gevallen ook sprake van omdenken of is tot een oplossing gekomen door tegen de stroom in te roeien. Een doorklik naar een link, nee die is er (nog) niet. Deze 23 voorbeelden, hoe vernieuwend ze ook zijn, zijn op traditionele wijze te verkrijgen. Gewoon door deze week het VN kopen!

Mijn persoonlijke voorkeur uit de lijst van 23 in willekeurige volgorde: Bluerise, een zeewatercentrale voor schone energie. Onterfd Goed, het ontzamelen van museale collecties. Hack de Overheid, vrijgeven van data. Thuisafgehaald, koken voor derden tegen kostprijs. De WakaWaka led-lamp, licht van zonne-energie voor de derde wereld. VJ Movement, nieuws vanuit verschillende perspectieven. Het Repair-Cafe, duurzaam repareren. De Eigen Kracht Centrale, zelf hulp regelen in plaats van terug te vallen op de verzorgingsstaat. Zorgvoorelkaar.com, een marktplaats voor vrijwilligers en Flintwave, crowdfunding voor wetenschappers. Dit zijn er al weer 10 van de 23 en de rest, ook prachtig, maar ik kan ze hier moeilijk allemaal benoemen.

Toegevoegd 8 maart: Inmiddels is op de site van Kennisland een overzicht geplaatst van de 23 initiatieven met een doorlink naar de desbetreffende sites.
Er zijn nog geen reacties
Zwolle Linkedin netwerkstad
12 september 2012

 

In Zwolle wordt behoorlijk veel genetwerkt. En waar niet, zou je zeggen. Netwerken is in, netwerken is onderdeel van de nieuwe economie. Toch hoor ik buitenstaanders wel eens beweren dat hen opvalt dat er in Zwolle erg veel wordt genetwerkt, meer dan gemiddeld. Zou dat waar zijn? En is dat ook te staven?

In de media wordt de afgelopen drie jaar behoorlijk veel aandacht besteed aan social media. Bij het CBS verschijnen inmiddels de eerste statistieken, maar die gaan met name in op het aspect leeftijd en gebruik van social media. En met een beetje googelen is ook nog wel te vinden hoeveel accounts naar leeftijd op Twitter, Facebook, Linkedin en Hyves zijn aangemaakt. Uiteraard interesseert het mij hoe het gebruik van social media naar leeftijdsklasse is verdeeld. Maar kijkend naar het begrip innovatie, kennisdeling en social media ben ik ook heel benieuwd of er sprake is van verschillen tussen regio’s en of steden. Met andere woorden, maken sommige gebieden meer of minder actief gebruik van social media om kennis te delen, om te netwerken?

Ik ben al jaren een trouwe fan van de ‘Atlas voor gemeenten‘  waarin Marlet en Woerkens jaarlijks de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten vergelijken en op grond daarvan in een ranglijst plaatsen. Het aantal (kennis) netwerken per stad is nog niet gemeten. De hamvraag is natuurlijk ook, hoe kun je dat meten?

Aangezien Linkedin met name een zakelijk netwerk is en het de gebruiker ook toestaat op een flink aantal indicatoren te selecteren ben ik daar wat dieper ingedoken. Het mooie van Linkedin is dat het de gebruiker mogelijk maakt naast een individueel profiel ook een groep over een bepaald thema aan te maken. Geïnteresseerden in het onderwerp kunnen vervolgens aanhaken. Door onder groepen te zoeken en een naam van een stad in te voeren wordt direct het aantal hits van Linkedin groepen die in ieder geval de naam van de stad voeren in de tenaamstelling van de groep of de naam van de stad hebben gebruikt om het interesseveld van de groep te omschrijven, zichtbaar. De methode is enigszins arbitrair. Dat realiseer ik mij. Maar het gaat mij om een quick scan. Om te kijken of er inderdaad sprake is van grote verschillen tussen steden.

Door op deze manier een aantal steden in te voeren komen er interessante aantallen naar boven. Het blijkt dat het aantal groepen niet evenredig stijgt met het aantal inwoners maar veel sneller: De vier grote steden kennen verhoudingsgewijs veel groepen, waarbij de relatieve lage score van Den Haag opvalt (Amsterdam 2300, Rotterdam 1450, Den Haag 550 en Utrecht 1350 groepen, cijfers afgerond). Daarentegen laten steden tussen 65.000 tot 80.000 inwoners nog maar rond de 30-50 groepen per stad zien!

Universiteitssteden laten, hoe kan het ook anders, relatief veel netwerkgroepen op Linkedin zien. Bijvoorbeeld Leiden 660, Delft 590 groepen (cijfers afgerond). Omdat ze het beeld zouden vertekenen zijn universiteitssteden bij de gemiddelden hieronder buiten beschouwing gelaten.

In steden tussen de 80.000 en 150.000 inwoners ligt het aantal groepen gemiddeld op zo’n 150 per stad. Waarbij met name Arnhem (150.00 inwoners) met 410 groepen en Zwolle (120.000 inwoners) met 340 groepen relatief hoog scoren. Kortom, je kan Zwolle  in het gebruik van groepen op Linkedin met recht een netwerkstad noemen.

Resteert voor het complete beeld nog even te kijken naar de steden tussen de 150.000 inwoners en 220.000 inwoners. Deze steden laten aantallen variërend van 200 tot 415 groepen per stad zien.

 

Bron: Linkedin, 12 september, geselecteerd op groepen in de 50 grootste gemeenten van Nederland. Atlas voor Nederlandse gemeenten 2012,  ranglijst naar inwoneraantal.
Er zijn nog geen reacties