Blog tagged with 'Detailhandel'  

 
Groenlo: onverwachte investeerders, roots spelen belangrijke rol
30 september 2014

Wie zijn eigenlijk je investeerders? Nog niet zo lang geleden stonden ook middelgrote en kleine gemeenten op vakbeurzen om hun gemeente landelijk onder de aandacht te brengen. Maar wat als blijkt dat je belangrijke investeerders veel dichter bij huis zitten dan vermoed? Vorige week waren we met de GSRO te gast in Groenlo. De gemeente heeft de afgelopen paar jaar een aantal ingrepen gepleegd waaronder het investeren in het herstel van de vestigingswal. We krijgen een rondleiding door de stad.

Groenlo is een vestigingsstad en het  groot onderhoud en herstel van de omwalling is mede op verzoek van de inwoners door de gemeente opgepakt. Het was een kostbare ingreep en de gemeente hoopt dan ook dat deze investering zich economisch gaat terugverdienen. De tegenvraag die dat direct oproept is hoe je dat ‘terugverdienen’ moet berekenen? En kun je het succes van de investering alleen afzetten tegen economische baten en wiens baten zijn dat dan? Welzijn en welbevinden van de bevolking zijn net zo zeer van belang.

Stel dat het herstel van de vestigingswal er toe leidt dat de krimp minder snel gaat, omdat het plezieriger toeven is in Groenlo? Zo’n effect valt amper te meten, laat staan het economisch effect daarvan te becijferen. We weten bijvoorbeeld niet hoe snel de krimp zou zijn gegaan als de ingreep niet was gepleegd. Wat we wel weten is dat in een situatie van krimp historisch aantrekkelijke stadjes in de perifere gebieden meer kans  van slagen hebben bewoners vast te houden of zelfs nieuwe bewoners aan te trekken dan nabij gelegen gemeenschappen met een meer recente ontstaansgeschiedenis.

Tijdens de rondleiding werd een stortvloed aan informatie over ons uitgestrooid. Wat me vooral opviel tijdens de rondleiding van de gemeente zijn twee recente ondernemersinitiatieven die als ik de woorden van de gemeente juist heb geïnterpreteerd, vooral in de stad hebben geïnvesteerd omdat ze een emotionele binding voelen met Groenlo.

Ten eerste wordt in het centrum van Groenlo door een lokale vastgoedpartij een complex met versmarkt, horeca en cursusruimte gerealiseerd. Food is de rode draad dat alle activiteiten in het gebouw gaat verbinden. Geinteresseerde partijen hebben zich al gemeld. Het complex biedt een mooie kans op een stukje extra bedrijvigheid en verlevendiging van het centrum dat al hier en daar door leegstand wordt geplaagd.

De tweede kans is Villa Welgelegen gelegen aan de watergordel rondom Groenlo en vorig jaar nog genomineerd voor de serie ‘Afzichtelijk in de Achterhoek’ door lezers van de Gelderlander. Hier wordt door een ondernemer, met roots in Groenlo, maar tot voor kort nog woonachtig en werkzaam in het buitenland, een boothuis annex restaurant gerealiseerd. Kanoverhuur, fluisterboten, waterfietsen, zoiets, waardoor Groenlo ook vanaf het water kan worden ervaren en villa Welgelegen er weer spic en span gaat bijliggen.

In het geval dat de gemeente het grootschalige herstel van de omwalling niet had opgepakt, zouden deze investeerders dan ook zijn opgestaan? Daarop zou het antwoord misschien wel eens nee kunnen zijn geweest.

De foto’s zijn van twee jaar geleden. Tijdens de rondleiding schemerde het al en regende het behoorlijk. Twee jaar geleden was de GSRO ook te gast  in Groenlo. De geplaatste foto’s zijn toen gemaakt. 

 

 
Er zijn nog geen reacties
Lokale gemeenschappen richten eigen betalingssysteem in
19 september 2012

 

De laatste paar jaar zien we steeds meer alternatieve betalingssystemen in lokale gemeenschappen ontstaan. Vorige week berichtte de Atlantic Cities over de sterke toename van time-banking en overige alternatieve betalingssystemen in met name Spanje. Daar worden inmiddels meer dan 300 initiatieven gepraktiseerd.

Het begrip time banking roept gemakkelijk verwarring op. We associëren een bank immers met geld. Bij time banking echter gaat het om wederkerige dienstverlening en soms ook uitwisseling van goederen, zonder dat er het begrip geld aan te pas komt. Leden betalen elkaar in tijd, een knipbeurt kan bijvoorbeeld worden ingewisseld tegen een tijdeenheid tuinonderhoud. Behalve dat het de leden zonder gebruik van valuta, toegang verschaf tot diensten, biedt het leden die weinig of geen betaald werk hebben ook de kans werkervaring op te doen en het eigen specialisme in de praktijk te brengen.

Aangezien het systeem parallel naast het bestaande valuta en belastingsysteem bestaat kunnen er fricties ontstaan. Wat als je als lokale ondernemer wilt meedoen met het systeem, maar de goederen of diensten die je zelf moet betrekken om je eigen diensten te kunnen blijven aanbieden niet via time banking binnen de lokale gemeenschap zijn te  verkrijgen? En even heel ver doordenken: stel dat iedereen zo enthousiast wordt, en steeds meer via time banking gaat handelen, dan zullen we met elkaar er waarschijnlijk heel wat creatiever op worden. Maar hoe gaat het dan met diensten die we nu nog gewend zijn via de overheid te ontvangen? Die is immers buiten spel gezet want ze ontvangt steeds minder inkomstenbelasting. Of kopen we dan eensgezind met elkaar via timebanking eenheden dienstverlening bij de overheid in?

We zien ook steeds vaker dat lokale gemeenschappen de verkoop van producten en diensten uit eigen regio stimuleert door een eigen lokale munt in te voeren. Door deze munt wel te koppelen aan het nationale betalingssysteem ontstaat er feitelijk geen parallel betalingssysteem. Zuid Duitsland kent bijvoorbeeld de Chiemgauer.

De consument kan 1 euro tegen 1 Chiemgauer wisselen. Om te stimuleren dat het geld letterlijk en figuurlijk blijft rollen in de regio kan de consument de munt niet meer inwissellen tegen euro’s en kan de munt ook niet worden opgepot: drie maanden na uitgifte wordt de munt minder waard. Bedrijven die de munt ontvangen kunnen de munt wel inwisselen. Zij betalen daarvoor een kleine toeslag, zij profiteren immers ook van de toegenomen lokale handel. Van deze toeslag wordt het wisselsysteem betaald en geld geschonken aan door de deelnemers aangewezen lokale goede doelen.

Een specifiek concept voor en door de gemeenschap vind je in de Engeland opgerichte Peoples Supermarket. Hier zijn geld, tijdseenheden werk en inspraak in de te voeren producten bijzonder verweven. Er kunnen alleen producten worden gekocht door leden, die tevens eigenaar zijn. De leden bepalen zelf welke producten worden gevoerd. Daardoor kunnen producten van lokale en of kleine producenten een kans krijgen in het schap te komen liggen. Het concept wordt financieel mogelijk gemaakt doordat alle leden enkele uren per maand als ‘vrijwilliger’ in de winkel werken. Er is dus weer hoop voor de fijnproever. Hoeven we niet meer massaal opgedrongen merken te consumeren maar mogen we zelf weer kiezen wat lekker is!

 
Er zijn nog geen reacties
Pop-ups, tijdelijke winkels en restaurants spelen in op beleven
10 september 2012

 

Pop up winkels en restaurants maken een stille opmars. Op een pop up locatie wordt gedurende een aantal dagen, weken of maanden goederen, diensten en/of etenswaren aangeboden. Eigenlijk is het pop up fenomeen, of we het nu over een winkel, festival of een restaurant hebben, al van alle tijden. Tijdens marktdagen, braderieën en fancy-fairs werd eenvoudige koopwaar tijdelijk uitgestald en verkocht en werd voedsel tegen meestal lage prijzen aangeboden. Met dat verschil dat wat nu wordt verhandeld in een pop up, doorgaans van specialistische en of exclusieve kwaliteit is en plaats vind in een tijdelijk daartoe bestemde ruimte.

Waar pop up stores in eerste instantie verschenen als guerilla marketing actie van een bekend merk, ligt het accent nu steeds meer op het beleven. Het zijn enerzijds de exclusieve nicheplayers die tijdelijk op enkele plekken wereldwijd een pop up store laten verschijnen, anderzijds verschijnen op lokaal niveau opnieuw speciaalzaken met name in de binnenstad. Dergelijke pop ups zijn tevens een gevolg van het huidige retailklimaat. Vastgoed eigenaren zijn bereid kortlopende huurcontracten aan te bieden en aanbieders van pop ups spelen in op het verlangen van een consument meer speciaalzaken aan te treffen in het de stad. Het winkelaanbod van de binnenstad is de afgelopen jaren immers enorm verschraald, het zijn met name de grote ketens die het straatbeeld bepalen.

Pop up stores verschijnen tot dusver mondjesmaat in de stad. Er is nog koudwatervrees zowel bij de pandeigenaren, gemeenten alsmede de detaillisten zelf. Het moet ook om een kwaliteitstoevoeging gaan. Op de zoveelste goudinkoper zit zowel de consument als de betreffende gemeente en indien aanwezig een winkeliersvereniging, uiteraard niet te wachten.

Is er speciale kennis nodig om pop up stores te huisvesten? Het is in ieder geval een nieuwe niche markt. In Nederland heeft zich inmiddels Zazone als bemiddelaar tussen huurder en verhuurder  van tijdelijke pop up stores een plekje in de markt veroverd. Het aanbod van Zazone groeit langzaam maar zeker. Vorig jaar in de zomer gestart, bemiddelt Zazone inmiddels in een aantal Nederlandse  steden tussen verhuurder en pop up detaillist.

Pop up restaurant noordelijke spoorwegemplacement Kassel

De natuurlijke habitat van pop up restaurants is een geheel andere. Deze pop ups worden meestal op bijzondere plaatsen gerealiseerd (in of bij industrieel erfgoed, bij particulieren of plaatsen met een bijzondere culturele en/of historische waarde) en geven de bezoeker door de bijzondere locatie een gevoel van exclusiviteit. Uiteraard is het aanbieden van eten en drinken tijdens events van alle tijden. Maar de bezoeker van een pop up restaurant verlangt kwaliteit voor een eerlijke prijs. Een thema als duurzaam en of biologisch voedsel dat uit de directe omgeving wordt betrokken, wordt bijna zonder uitzondering aan alle pop ups verbonden.

Pop up restaurants hebben een spannend imago gecreëerd.  Het gaat niet alleen om de kwaliteit van het eten, maar ook om het gevoel van meerwaarde dat wordt gerealiseerd doordat een locatie vaak tot op het allerlaatst geheim blijft en niet van te voren bekend is wie de overige gasten zullen zijn. Kortom, het gaat om veel meer dan dineren, het gaat om beleven, het gevoel iets mee te maken dat uniek is en speciaal voor jou en overige gelijkgestemden wordt aangeboden.

Pop up restaurants hebben geen bemiddelende partij nodig. Grote kwaliteitsevents verbinden doorgaans één of zelfs meerdere pop up restaurants aan de periode van het event zelf. En de pop ups welke vanuit het niets voor slechts een dag of enkele dagen verschijnen, verzekeren zich via Facebook en Twitter van een groep volgers die nieuwsgierig afwachten wanneer tijd en plaats bekend worden gemaakt. Ik heb me recent ook voor een pop up diner waarvan datum en plaats onbekend is, aangemeld. Ik ben benieuwd waneer de uitnodiging verschijnt.

In Nederland is het nog wel even rondstruinen op het internet om gerichte locaties van pop ups te achterhalen. De informatie is vaak verspreid per stad en per soort aanbieder (horeca, detailhandel, kunstsector) te traceren. Dan zijn liefhebbers van pop ups beter af in Londen. Daar worden alle pop up restaurants, pop up bars, pop up shops, pop up galleries en pop up gigs gebundeld aangeboden op 1 website. En het betreft een hele waslijst!
Er zijn nog geen reacties