Archief: januari 2015  

 
Neugnadenfeld, schuldig landschap
19 januari 2015

Zo af en toe stuit je ineens op een plek waar de waanzin van menselijk handelen het landschap en de bewoners voor altijd heeft getekend. Neugnadenfeld, vlak over de grens in het Grafschaft Bentheim is zo’n plek. Europese absurditeit verstopt in het veen, een soort stuivertje wissel van het meest bizarre soort. Krijgsgevangenen uit alle hoeken van Europa lieten hier het leven en ontheemden van Duitse afkomst uit verschillende regio’s in Oost Europa bouwden na de oorlog in aftandse barakken een nieuwe toekomst op.

Deze blog is gepubliceerd op de site van de GSRO. Lees meer.
Er zijn nog geen reacties
Projecten
2 januari 2015

Opdrachten en projecten periode 2006-2015

 

 • Visie op de binnenstad. Gemeente Tiel
 • Trendverkenning Cultuur. Trendbureau Overijssel.
 • Rondleidingen Ruhrgebied. Isocarp. Kunstbedrijf Arnhem.
 • Ruhrmetropool, verkenning stedelijke ontwikkeling Ruhrgbied.
 • Projectleiding opzetten en uitvoeren pilots ten behoeve van Uitstroombedrijf. Samenwerking DSW Rijswijk, gemeente Zoetermeer en gemeente Leidschendam-Voorburg. Voorbereiding op delen van participatiewet (onderdeel zorg en inkomen).
 • Beleid en advisering op het gebied van creatieve industrie. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Organisatie congres rondom de finale van de innnovatieprijsvraag =MEER 2011. In samenwerking met Wehkamp. Opdrachtgever KIZ en provincie Overijssel.
 • Projectleiding Structuurvisie Detaihandel Deventer. Opdrachtgever gemeente Deventer.
 • Realisatie maandelijkse cyclus netwerkbijeenkomsten rondom het thema innovatie, creativiteit en bedrijfsleven. Opdrachtgever KIZ.
 • Advisering inzake pilot micro-financiering ondernemingen in samenwerking met stichting Qredits in oprichting. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Beleidsadvisering en kadernota startende ondernemingen. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Advisering detailhandelsbeleid. Opdrachtgever gemeente Deventer.
 • Advisering functiewijzing Broerenkerk. Opdrachtgever gemeente Zwolle.
 • Stimuleren co-creatie en cross-overs bedrijfsleven en creatieve industrie. Opdrachtgever gemeente Zwolle en KIZ.
 • Begeleiden en aanvragen subsidies voor projecten op het gebied van cultuur en economie. In opdracht van ArtEZ , Hogeschool Windesheim en gemeente Zwolle.
 • Faciliteren innovatieprijsvraag =MEER 2012 in opdracht van Kunstenlab Deventer.
 • Marktverkenning China op het gebied van flex werken, creatieve sector en innovatie, Shanghai en Wuhan.
 • Samenwerking met Syntens inzake het innovatieproject ‘Met creativiteit meer economie.
 • Realisatie en organisatie lezingen en workshops cyclus rondom thema FabLab. In opdracht van KIZ en provincie Overijssel.
 • Organisatie en management diverse congressen, o.a. verdieping inzake cross-overs tussen creatieve industrie en overige top sectoren, in samenwerking met Polymer Science Park.
En in loondienst, wat langer geleden:
 • Beleid en advisering en implementatie van projecten op het gebied van werkgelegenheid/arbeidsmarkteconomie. Gemeente Utrecht/Trajectplan
 • Beleidsmedewerker economische zaken gemeente Almere
 • Acquisitie bedrijvigheid en lokaal vestigingsbeleid Grondbedrijf gemeente AlmereEr zijn nog geen reacties