Archief: mei 2013  

 
Voor de echte city geek, the city in one word
29 mei 2013

 

Ik heb wel eens met de gedachte gespeeld dat we steden moeten gaan definiëren door aan grote groepen belanghebbenden te vragen hoe zij de stad in enkele bewoordingen zien. Belanghebbenden kunnen overigens verschillende partijen zijn, de bewoners zelf, op de eerste plaats, maar ook bezoekers van een stad.

Niet dat ze dan de stad in lange zinnen zouden moeten gaan beschrijven, maar gewoon door de stad in kwestie een aantal eigenschappen toe te kennen. Ik zat daarbij te denken aan een rijtje bijvoeglijke naamwoorden, waaruit men dan zou mogen kiezen, een rijtje woorden die we normaal op mensen en dingen loslaten, op stoffelijk en onstoffelijke zaken. Want dat is een stad ook, een levendig mechanisme waar stoffelijk en onstoffelijk zaken een intrigerende symbiose zijn aangegaan.

Hoeveel woorden heb je eigenlijk nodig om een stad te beschrijven? Zou je als je maximaal 1 alinia van 5 regels zou mogen benutten, voldoende ruimte hebben om het wezen van de stad te beschrijven. Of heb je misschien maar enkele trefwoorden nodig? Het leek met toch wel heel redelijk dat je iedereen de ruimte moest geven ten minste 3 tot 5 eigenschappen van een stad te mogen benoemen en dat je dan daaruit – mits het materiaal verantwoord was verzameld, een soort gemene deler zou kunnen concluderen.

 

Screenshot CitiesInOneWord London 29 mei 2013

In april van dit jaar is CitiesInOneWord gelanceerd. Op deze site mag iedereen slechts 1 woord per stad toekennen. Fascinerend! Roep maar wat je wilt. Het mag van alles zijn, een naam van een gebouw of een mens of welk ding dan ook. Of zoals de oprichter van de site het formuleerd: “CitiesInOneWord is your place to express and share your opinion about cities…in one word. It is for people who love cites; it’s for city geeks. Learn more about your city and the cities you are passionate about through unbiassed input by real people”.

Inmiddels hebben al heel wat mensen hun ene woord op een aantal steden los gelaten. Uiteraard bestaat het gevaar dat mensen van buiten een stad op grond van imago, zonder er ooit zelf te zijn geweest, een woord toekennen, beeldvorming kan immers heel hardnekkig zijn. Anderzijds ontstaat door deze manier wel een interessante mix van bewoners, bezoekers en internationale beeldvorming per stad. Op dit moment worden met name grote wereldsteden aan de vork geprikt op CitesInOneWord. De maker van de site beloofd dat ook andere steden zullen volgen.

Ik heb mijn ene woord per stad inmiddels ook op de steden die in CitiesinOneWord worden behandeld, losgelaten. Het was best wel moeilijk. Het liefst had ik eigenlijk 4 of 5 woorden willen kiezen. Maar als je dan toch maar een woord mag kiezen, tja dan is er ook geen keuze en ga je spontaan op je eerste ingeving af. De resultaten van een aantal steden zijn inmiddels al vrijgegeven en ondertussen ook weer aan verandering onderhevig, het is immers een ‘ongoing process’. Leuk!

 
Er zijn nog geen reacties
Top Logistics Hubs Europe

Deze week werd het rapport ‘Top European Logistics Hubs van Colliers International, real estate advisers, bekend gemaakt.

We zitten in Nederland wat dat betreft in het goede hoekje van Europa. Steden in Nederland, Belgie, Noord Frankrijk en Noord West Duitsland domineren de top 10.

Top drie distributiemodel:

1. Antwerpen

2 Rotterdam

3 Dusseldorf

Naast Rotterdam hebben ook Amsterdam en Venlo een plek in de top 10 van het distributiemodel verworven.

Als de locatie zou worden bepaald door kostenaspecten, gooien steden in Oostelijk Europa hoge ogen: In de top drie van het manufacturing scenario:  Kiev, Istanbul en Bratislava. Maar ook West Europa doet mee in dit model, steden als Antwerpen, Lille en Dusseldorf staan zowel in het distirubutie als in het manufacturingmodel in te top 10.

Het rapport is op dit moment als ik dit stukje upload, nog niet integraal gepubliceerd op het internet, maar is als download op te vragen.

   1. Top Logistics Hubs Europe says:

    Top Logistics Hubs Europe Nice

Mi ciudad ideal

Deze week kwam ik een hele leuke website tegen, weliswaar in het Spaans, maar de bedoeling is zonder meer duidelijk en de hoofditems worden overigens desgewenst in het Engels vertaald.

Mi ciudad ideal is feitelijk een hele simpele site waarop inmiddels 46 vragen zijn gesteld en waar iedereen per vraag zijn suggesties kan achterlaten hoe Bogota, daar gaat het bij deze site om – in een ideale stad zou kunnen worden omgeturnd. Door de inzet van veel fotomateriaal op de hoofdsite is het ook wel heel verleidelijk om een reactie achter te laten. Al met al een hele mooie manier voor een gemeente of een ander belanghebbende partij om de dialoog met bewoners aan te gaan en om tot originele inzichten en oplossingen te komen.

 
Er zijn nog geen reacties