Wijkbewoners  

 
De site Thuisafgehaald brengt de buurt dichter bij elkaar
29 januari 2013

 

Gisteravond stond het VPRO programma Tegenlicht in het teken van ‘Gaten in de markt’ en werd er o.a. aandacht besteed aan ‘Thuisafgehaald‘. In eerste instantie begonnen als een straatinitiatief in Utrecht West, waarbij tegen een geringe betaling voor buurtgenoten werd gekookt, is Thuisafgehaald maart 2012 on line gegaan en is het initiatief inmiddels, dank zij een grote groep enthousiaste gebruikers over het hele land uitgerold.

Als individu hebben we ons vertrouwen de afgelopen decennia meer en meer in handen van grote organisaties en instituties gelegd. Dat vertrouwen is beschaamd en we zijn nu op zoek naar een nieuwe weg. Dat vergt ook enig zelfonderzoek. We zullen ook wrang moeten constateren dat we zijn ‘gereset’, onze identiteit is immers gevormd door marktdenken. We zijn geneigd eerder merknamen te vertrouwen dan de eigen ‘goede smaak’.  Wie kent niet dat gevoel van onzekerheid bij het kopen van bijvoorbeeld een zak koekjes of een potje jam op een braderie? We vragen ons af of het product wel hygiënisch is klaargemaakt en we twijfelen of de aankoop wel verstandig is. We vertrouwen dus niet meer op onze eigen zintuigelijke waarneming. Terwijl we eigenlijk nog wel weten dat zelfgemaakte producten veel beter smaken dan fabrieksmatig bewerkt eten, kopen we toch producten in de supermarkt en nemen we op de koop toe dat iets veel te zoet, te zout of te waterig smaakt en dat het product stijf staat van de toevoegingen die mocht je het zelf in eigen keuken bereiden, nimmer en nooit op de lijst van ingrediënten zouden hebben gestaan. Kortom hier is sprake van een rare kronkel.

 

 

Dat een beweging als Thuisafgehaald wortel schiet geeft aan hoe we met zijn allen aan het omdenken zijn. De topografische kaart op de site van Thuisafgehaald laat flink wat hits zien. Alle hoeken van het land zijn inmiddels bedekt. Met een ruimte keuze in de Randstad en een redelijke bedekkingsgraad in de middelgrote steden en de perifere regio’s. Als je wat dieper in het kaartmateriaal duikt zijn de cijfers op de hoofdkaart op het eerste gezicht was misleidend. De genoemde aantallen betreffen een totaalsom van zowel geregistreerde kokers als geregistreerde afnemers van maaltijden, maar een keer thuis in de onderliggende icoontjes zijn de thuiskoks snel gevonden.

Thuisafgehaald heeft Belgie inmiddels ook veroverd. Opvallend zijn de hoge aantallen die met name in de regio Antwerpen worden gehaald, veel en veel hoger dan aantallen die momenteel in Amsterdam en Utrecht worden genoteerd. Dat roept vragen op. Heeft dat met de eetcultuur van België te maken? Of heeft de mate waarin dergelijke projecten wortel schieten ook te maken met de sociaal economische context van een regio?

Thuisafgehaald is heel open over haar aantallen gebruikers. Terwijl ik deze blog schrijf staat de teller op 4188 koks en 27336 afhalers van maaltijden. Kijk niet raar op dat deze aantallen binnen onafzienbare tijd zullen zijn verdubbeld.
Er zijn nog geen reacties
Amerika indiceert stedelijke hotspots op grond van ‘walkability’
14 januari 2013

 

Lijstjes van de meest creatieve en aantrekkelijke steden vliegen ons de laatste 10 jaar om de oren. Dergelijke lijstjes vind ik zondermeer interessant al is het al om het wie wat en waar van de desbetreffende ranking. Maar nog veel interessanter is het leereffect. Waarom staan die steden op de lijst, welke omstandigheden hebben er toe geleid dat deze steden het zo goed doen?

Deze week verscheen er in Amerika een top 12 van America’s Top Artplaces 2013. Een lijst die niet zozeer de steden in rangorde plaatst, maar inzoomt op wijkniveau en de meest vibrerende en levendige ‘places to be’ in 44 grootstedelijke gebieden van Amerika in kaart brengt. Geen steden maar wijken, alleen dat al maakt de lijst interessant.

ArtPlace, de steller van het onderzoek is een samenwerkingsverband van ‘leading national and regional foundations, banks and federal agencies’, in het leven geroepen om ‘creative placemaking’ aan te jagen. Maar terwijl ik het rapport las, bekroop me wel een beetje het gevoel van een self fulfilling prophecy. In het onderzoek wordt niet gerept over de maakbaarheid van dergelijke spots en wat de bijdrage van ArtPlace is geweest. Het rapport zoomt enkel in op een twaalftal wijken die op grond van een aantal indicatoren zijn geindentificeerd als ‘the places to be’ om vervolgens de typische smaakmakers van deze wijken te beschrijven.

 

Miami Beach, no 4 op de lijst van ArtPlace. Foto ArtPlace.

De gekozen indicatoren verraden veel over het karakter van hoe een ‘place to be’ er zou moeten uitzien. Een aantal komen heel bekend voor, bijvoorbeeld het aantal personen werkzaam in een creatief beroep en het aantal commerciële en/of non profit instellingen in de creatieve sector. Maar het tegelijkertijd meten van het aantallen restaurants die niet als franchise kunnen worden bestempeld en de ‘walkability’ (aantal winkels en dienstverleners dat men met voorkeur per voet bezoekt) voegt een extra dimensie toe. Het gaat dus niet alleen om de creatieve sector pur sang.

Het laatste jaar zijn er nog al wat rapporten in Amerika verschenen over de gunstige effecten van ‘walkability’ op steden. Het meten van walkability is voor amerikaans onderzoek betrekkelijk nieuw. Wat we in Europa al jaren als ervaringsregel weten, namelijk dat levendige binnensteden en wijken doorgaans autoluw dienen te zijn, was zulks in Amerika tot voor kort feitelijk onbespreekbaar en onbereikbaar als ideaal. Maar ook daar veranderen de tijden en de Heilige Koe mag inmiddels ook zo af en toe gewoon een dagje stilstaan.

Door het criterium walkability zo sterk in te bouwen naast bekende indicatoren als aantallen werkzame creatieven en aanwezige creatieve instellingen, ligt het voor de hand dat de lijst een verzameling plekken oplevert die autoluw zijn, getypeerd worden door een breed pallet aan uitgaansmogelijkheden, voldoende mogelijkheden bieden voor funshoppen en daarnaast een behoorlijke artistieke uitstraling hebben door de aanwezigheid van aan kunst gerelateerde instellingen.

 

Brooklyn, New York. No 1 op de lijst van ArtPlace, bron ArtPlace.

Maar wat is de boodschap? Dat er meer auto-luwe gebieden moeten worden gecreëerd om wijken in de vaart der volkeren op te stuwen of dat de creatieve sector de stuwende motor achter deze gebieden is geweest? Het zijn met name dit soort vragen die helaas niet goed uit de verf zijn gekomen in dit overigens breed opgezette en interessante onderzoek.

 
Er zijn nog geen reacties
Street art voegt belevingswaarde toe aan de stad
10 januari 2013

 

Deze week las ik in over een initiatief in New York waar op grond van graffiti klachten door omwonenden, een interactieve kaart van graffiti spots wordt gecreëerd, waarbij de kaart als doel heeft, liefhebbers van graffiti gemakkelijk naar desbetreffende plekken te kunnen leiden. Om op grond van klachten een kaart op te stellen van graffiti spots lijkt mij geen goede keuze. Klagers, de naam zegt het al zullen alleen een signaal afgeven als ze het met de ontstane situatie niet eens zijn. De kans is klein dat op deze kaart spots zullen verschijnen van wijken waar graffiti juist wel wordt gewaardeerd.

Graffiti is overigens inmiddels veel meer dan een gestileerde veelal met een spuitbus aangebrachte handtekening wat nogal eens als lelijk, storend of als vandalisme wordt ervaren. De laatste jaren wordt street art, waarmee onder andere muurschilderingen worden aangeduid en welke kan worden opgevat als een deelstroming van graffiti, meer en meer door zowel overheid als omwonenden geapprecieerd. Daarnaast brengt street art horden fans op de been die systematisch spots afschuimen waar recent een nieuw werk is gesignaleerd.

 

Valencia, ericailcane

Neem in tegenstelling tot het initiatief uit New York de uiterst summier ogende website www.grafrank.com. Deze site is sinds 2012 online en geeft een schat aan informatie over graffiti gewaardeerd door personen met een Flickr account. Op Flickr geplaatste foto’s welke zijn voorzien van lokatie en duidelijk zijn getagt als street art of graffiti worden dagelijks door Grafrank gescand en opgeslagen. Uitgaande van het simpele aanname dat indien eigenaren van Flickr accounts besluiten de foto’s up te loaden, de werken ook wel de moeite waard moeten zijn, ontstaan er aldus enerzijds overzichten die per stad aangeven welke graffiti artiesten recent actief zijn geweest en anderzijds ‘heatmaps’,  die inzichtelijk maken waar een concentratie van werken kan worden aangetroffen.

Grafrank analyseert momenteel 30 steden, waaronder ook Amsterdam en Rotterdam waarbij van 12 steden uitgebreide analyses worden gemaakt. Londen is in de rankings van Grafrank momenteel de onbetwiste koning, gevolgd door Toronto en New York. De verschillen zijn groot. Waar in de ene stad het veelal om street art gaat, ligt bij andere steden nog meer het accent op graffiti. In Nederland staat street art feitelijk nog in de kinderschoenen.

 

Londen, East End, Roa

De openbare ruimte in steden is niet langer het domein van enkel wandelende volwassenen en spelende en rennende kinderen maar wordt meer en meer ook speelgrond voor (jong) volwassenen. Skaten, free running en BMX  zijn daar mooie voorbeelden van, maar ook street art ook. Street art is daarnaast ook een hele mooie aanvullingen op ruimtelijke opgaven. Op plekken waar monotonie dient te worden doorbroken of waar afbraak en transitie aan de orde van de dag is, kan street art door haar verrassende verschijningsvorm een negatieve spiraal doorbreken en letterlijk en figuurlijk weer kleur geven aan een wijk. East End in Londen is daarvan een heel mooi voorbeeld. Het knarst en schuurt er aan alle kanten maar door de alom aanwezige street art worden de rauwe plekken en de rafelige randjes niet alleen verzacht maar wordt het stadsdeel als verblijfsruimte ook naar een hoger niveau opgetild.

Voor liefhebbers die zich meer willen verdiepen in street art biedt de site van Complex al een paar jaar de ’50 greatest street artist right now’ aan. Dit overzicht laat goed zien wat street art voor impact kan hebben op de beleving van een stad. Verder biedt de site Unurth prachtige ‘listings’ aan, zowel op te vragen per stad als naar werken per kunstenaar. Nu is het wachten nog op een grootschalig streetartfestival in Nederland opdat we ook hier een fikse street art ‘bust’ gaan krijgen!
Er zijn nog geen reacties
 

Archief