Archief: juli 2012  

 
Interim diensten
6 juli 2012

Door ziekte of zwangerschapsverlof is er soms sprake van tijdelijke onderbezetting. Het is niet altijd mogelijk om in een dergelijke situatie al het werk door collega’s te laten overnemen. CityDNA vervult interimopdrachten op detacheringsbasis.
Er zijn nog geen reacties
Nieuwe markten

Het is verbazingwekkend te constateren hoeveel overheden langs de grens met Duitsland of België hun blik nog steeds alleen op Nederland hebben gericht. Momenteel worden de kaarten in Europa behoorlijk geschud. Wie zich niet goed oriënteert staat straks langs de kant. Ondertussen wordt de wereld steeds kleiner, Europa en de VS boeten aan kracht in en de BRIC landen ontwikkelen zich tot sterke spelers op het wereldtoneel. CityDNA verkent o.a. de kansen en mogelijkheden die China gaat bieden.
Er zijn nog geen reacties
Faciliteren regionale samenwerking

De samenleving verandert in hoog tempo. Kijkend naar trendscenario’s gaan we in Nederland toe naar een paar sterke kernregio’s. Om het hoofd boven water te houden zullen steden en regio’s veel meer moeten gaan samenwerken. Helaas vliegen veel gemeentebesturen het beheer van hun stad nog aan vanuit een oud denken: eigen stad eerst, daarna de rest. Dat is verspilling van kostbare middelen en tijd. Speciale aandachtsvelden: verkennen en benoemen authentieke identiteit, verkennen en opzetten samenwerkingsprojecten, krimpregio’s.
Er zijn nog geen reacties